Consultanta și implementare proiecte din fonduri structurale


Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea București - Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale


Comunicat de presă 25.11.2014

Click aici pentru a vizita portalul proiectului: muncaromiservicii.ro

Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Sud Muntenia prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale


Comunicat de presă 25.11.2014

Click aici pentru a vizita portalul proiectului: muncaromicasagradina.ro

Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea persoanelor de etnie romă în activități de colectare selectivă a deșeurilor în regiunea Sud Muntenia


Comunicat de presă 25.11.2014

Click aici pentru a vizita portalul proiectului: muncaromireciclare.ro

Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea persoanelor de etnie roma in activitati de constructii in regiunea Bucuresti-Ilfov


Comunicat de presă 24.02.2015

Click aici pentru a vizita portalul proiectului: muncaromireciclare.ro