Servicii sociale


A. Serviciile de informare se realizeaza parcurgand urmatoarele etape:

Etapa 1
Furnizarea de informatii privind nevoile reale ale pietei muncii (instrumentele utilizate: statistici privind locurile de munca in prezent si perspectiva apropiata)
Etapa 2
Furnizarea de informatii privind meseriile si profesiile care au cea mai mare cerinta pe piata (conditii de lucru, salarizare, aptitudini, cerintele de exercitare a profesiilor)
Etapa 3
Posibilitatea de incadrare in acord cu pregatirea si experienta profesionala
Etapa 4
Posibilitatea de calificare, recalificare, si perfectionare in vederea cresterii sanselor de incadrare in munca (instrumente utilizate: testul de interese profesionale JVIS)

B. Serviciile de consiliere presupun:

Etapa 1
Identificarea problemei pentru care se solicita consilierea (instrumente utilizate: interviu)
Etapa 2
Intocmirea bilantului profesional
Etapa 3
Evaluarea in vederea orientarii profesionale (realizarea profilului psihologic- instrument utilizat: Scalele de Personalitate Eysecnk, stabilirea intereselor, aptitudinilor – instrument utilizat: testul JVIS, interviul)
Etapa 4
Dezvoltarea abilitatii si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii deciziei privind propria cariera (identificarea motivatiilor, gradul de incredere in sine si in deciziile proprii- instrument utilizat: interviu)
Etapa 5
Intocmirea planului individual de actiune pe baza rezultatelor
Etapa 6
Instruirea prin metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (intocmirea unui CV, a unei scrisori de intentie, prezentarea la interviu, strategii de cautare a unui loc de munca)

C. Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca constau in:

 • informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
 • mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
 • preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

Grupuri țintă

Persoane din grupuri vulnerabile:

 • Persoane de etnie romă;
 • Persoane cu dizabilităţi;
 • Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului;
 • Familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale;
 • Tineri peste 16 ani în situaţie de risc;
 • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
 • Persoane fără adăpost;
 • Victime ale violenţei în familie;
 • Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (cum sunt persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoane bolnave de cancer etc.);
 • Imigranţi;
 • Femei (în situaţii de risc);
 • Refugiaţi şi persoane care solicită azil;
 • Persoane care trăiesc din venitul minim garantat;
 • Persoane care locuiesc în comunităţi izolate;
 • Persoane afectate de boli ocupaţionale.